Portal de notícies www.terrassadigital.cat

El portal multimèdia de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa és una eina dinàmica i útil per estar informat en qualsevol indret i en tot moment dels esdeveniments més importants de la ciutat. A través d’aquest web es pot accedir al diari digital i també als webs de Canal Terrassa Vallès, del 95.2 Ràdio i del Cinema Catalunya.

La redacció del www.terrassadigital.cat es troba a la seu de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa. Comparteix espai, recursos i processos de producció amb els altres dos mitjans de l'empresa, la televisió i la ràdio. D'aquesta manera, es poden oferir les notícies de la ciutat i els programes en format de vídeo i àudio, nodrint-nos del que ja es produeix per a Canal Terrassa Vallès i el 95.2 Ràdio. La voluntat és oferir un mitjà multimèdia, dinàmic i accessible, que inclogui també una major interactivitat amb els visitants del portal.